پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

تشکر کارشناس ومسول واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشتی گفت:کارگاه اموززش پرونده الکترونیک سلامت مدرسه از تاریخ3/12/92لغایت5/12/92در دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت کارشناسان وکاردانهای مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی برگزار گردید.تشکر اشاره داشت با شروع این برنامه در روند سلامت دانش اموزان و نظارت بر فعالیتها اقدامات موثری انجام خواهد گرفت.