پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کرمی منش کارشناس ومسول بهداشت محیط معاونت بهداشتی گفت :یک باب ارایشگاه زنانه بعلت عدم رعایت مقررات بهداشتی تعطیل گردید.