پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

بهزادی کارشناس ومسول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی گفت:بمناسبت هفته (سلامت مردان ایرانی)جلسه اموزشی عوامل زیان اور محیط کار توسط کارشناسان این واحد بهزادی و رعیت پیشه در کارخانه پانل برگزار گردید.ایشان اشاره داشت باتوجه به شعار امسال هفته سما کارکنان این کارخانه با این عوامل اشنا گردیدند.