پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

 کرم نژادمسول وکارشناس مسول واحد بهداشت خانواده گفت:به مناسبت بزرگداشت هفته سلامت مردان همایشی به همین عنوان در سالن بعثت دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور جمعی از پرسنل مرد برگزار گردید . در این همایش اقای دکتر پزشکی متخصص داخلی ودکتر حسامی متخصص کلیه ومجاری ادراری در باره عوامل تهدید کننده سلامتی مردان از جمله سوانح وحوادث ترافیکی وشغلی وهممچنین بیماریهای شایع در مردان مطالب ارزنده ای ایراد فرمودند.درپایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد .