پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 بیگ زاده کارشناس بهداشت محیط ازکشف ومعدوم سازی1500 كيلوگرم مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته خبرداد. بیگ زاده در این خصوص گفت:مقدار 1500 كيلوگرم مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته و غيرقابل مصرف انساني از سطح مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي توسط اكيپهاي بهداشت محيط جمع آوري و امحاء گرديد.
 ایشان در ادامه از همشريان و مسافرين توصیه نمودند از مكانهاي تحت نظا رت واحد بهداشت محيط معاونت هاي بهداشتي كه شرايط عرضه مناسب داشته باشند خريداري نمايند و از دوره گردها و واحدهاي سيار به هيچ وجه خريد نكنند.