پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مرضيه طالبي مسئول بررسي مرگ كودكان خارج بيمارستاني از تشکیل سومين كميته مرگ كودكان 1-59ماهه خارج بيمارستاني در سال92 خبر داد. مسول بررسی مرگ کودکان معاونت بهداشتی گفت:

روز شنبه  10/12/92 سومين كميته مرگ كودكان 1-59ماهه خارج بيمارستاني در سال 92 درمحل معاونت بهداشتي برگزار گرديد.در اين كميته كه با حضور دكتر نيكفرمتخصص اطفال،دكتر عليزاده معاون فنی،مهندس كاري معاون فنی ،خانمها ميرزازاده کارشناس مرگ کودکان در بیمارستان،كرم نژاد کارشناس ومسول بهداشت خانواده برگزار گرديد.طالبی در ادامه گفت:در این جلسه مرگهاي كودكان 1-59ماهه مربوط به 6 ماهه دوم سال 92 بررسي و مداخلاتي در جهت کاهش مرگ انجام گرفت.

مرضيه طالبي مسئول بررسي مرگ كودكان خارج بيمارستاني