پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

پزشكي معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از تشكيل جلسه شوراي سلامت شهرستان خبر داد.
 معاون بهداشتي دراين خصوص  گفت :جلسه شوراي سلامت در خصوص پیشگیری از اعتیاد با حضور فرمانداری ویژه شهرستان فسا ،  دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان و دیگر اعضاء در فرمانداری تشکیل گردید . در این جلسه راهکارهایی در خصوص پیشگیری از  بيماري اعتیادارائه شد./ک