پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا:جلسه بسيج سلامت نوروزي با حضور اعضاء در سالن مرکز بهداشت تشکیل گردید . در این جلسه دکتر پزشکی معاون بهداشتی دانشگاه در بخشی از سخنان خود بر سلامت مسافران نوروزی تأکید نمودند.همچنین ایشان به همه اعضاء توصیه نمودند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند . در پایان مقرر گردید پمفلت های آموزشی مختلف و لیست کشیک ودیگر اطلاعات مورد لزوم مسافرین به ادراه گردشگری ارسال  تا به اطلاع انها رسانده شود ./ک