پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 تشکر کارشناس مسول واحد جوانان ومدارس معاونت بهداشتی دانشگاه گفت:كميته دانشگاهي برنامه های سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس با رویکرد اهمیت به موقع و بهبود وضعیت سلامت دانش آموزان نوجوانان ،جوانان با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونت محترم بهداشتی ، اعضاء هیئت رئیسه ، ریاست محترم اداره آموزش و پرورش فسا ، ریاست محترم اداره ورزش و جوانان فسا برگزار گردید.دکتر عسکری در بخشی از سخنان خود به این نکته اشاره داشتند که همکاری درون وبرون بخشی در پیشبرد بهبود سلامت دانش اموزان از اهمیت به سزایی برخوردار است.همچنین ریاست دانشگاه گفتند با تشکیل این کمیته امید ان داریم تا برنامه های سلامت دانش اموزان نسبت به قبل ارتقا پیدا نماید.