پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مراسم جشن  روز بهداشت محيط روز دوشنبه با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و همه کارشناسان و کاردان های بهداشت محیط شاغل در دانشگاه در سالن مرکز بهداشت برگزار گردید .
دکتر پزشکی معاون بهداشتی از زحمات بازرسان بهداشت محیط در یکسال گذشته تقذیر و تشکر به عمل آورد و با اهداء لوح از نامبردگان قدردانی نمودند .
در پایان کرمی منش کارشناس مسئول بهداشت محیط از عملکرد یکساله گذشته بهداشت محیط گزارشی به حاضرین ارائه نمودند ./ک