پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 مجیدی کارشناس طرح پزشک خانواده گفت:دوشنبه مورخ 19/12/92 در محل معاونت بهداشتي جلسه اي توجيهي جهت دستياران پزشكان خانواده  شهري و منشي مطب هاي سطح 2 و 3 برگزار شد. دكتر عليزاده معاون فنی و دبير اجراي طرح ضمن تشكر از زحمات دستياران و منشي هاو همكاري ايشان با پزشكان در سال 92 و آرزوي موفقيت بيشتر در سال 93 مطالبي كلي در خصوص فلسفه پزشك خانواده و نقش مهم آن در ارتقاء سطح سلامت جامعه و تشريح وضعيت موجود برنامه پزشك خانواده در سطح شهرستان فسا ، بيان نمودند. دکتر علیزاده در ادامه مواردي در خصوص نظام ارجاع و مشكلات مشاهده شده در فرم هاي ارجاع و نحوه تكميل صحيح ان به شرکت کنندگان ارایه نمودند.  در پايان به سوالات و شبهات شركت كنندگان پاسخ داده شد.