پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 غزنوی مسول مرکز بهداشتی درمانی دوگان گفت :اولین جلسه شوراي سلامت شهر قره بلاغ  با حضور شهردار ششده و قره بلاغ،اعضائ شورای شهر ، رحیمی از پرسنل مرکز دوگان در محل شهرداری قره بلاغ برگزار گردید . غزنوی در ادامه گفت: در این جلسه پیرامون  مشکلات بهداشتی منطقه  بحث و تبادل نظر صورت گرقت ./ک