پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

رازقی کارشناس ومسول واحد جلب مشارکتهای مردمی معاونت بهداشتی گفت:اولین دوره اموزشی کمکهای اولیه وامداد رسانی دربلایا ویژه داوطلبان سلامت باهمکاری اورژانس وفوریتهای پزشکی شهرستان در سالن مرکز بهداشت برگزار گردید .رازقی اشاره داشت در این جلسه تعداد 40نفر ازداوطلبان شرکت داشته،وهمه انها با روشهای احیائ قلبی ریوی اشنا گردیدند.درپایان این کارشناس از برگزاری جلسات در دوره های بعدی جهت تعداد دیگری از داوطلبان خبر داد.