پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مسابقه بزرگ ايران بدون سل (اطلاعيه شماره 1)
مسابقه بزگ آموزش و  فرهنگ سازي پيشگيري از سل با هدف بسيج اطلاع رساني و مشاركت همگاني در كنترل و پيشگيري از سل از طريق سايت وزارت بهداشت به آدرس     www.behdasht.gov.ir    بر گزار مي گردد.
جوايز
ده ها جايزه ارزنده :سكه كارت هديه و دوره هاي آموزشي رايگان
آخرين فرصت شركت در مسابقه 31فروردين 93