پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

شعار سال و روزشمار هفته سلامت 1393

شعار سال و عناوین روزهای هفتۀ سلامت 1393؛

یک عمر سلامت با «خود مراقبتی»

 

شعار روزهاي هفته سلامت:

  • دوشــــنبه 1 ارديبهشت: توانمندسازي نوجوانان و جوانان براي خودمراقبتي

  • سه­شـنبه 2 ارديبهشت: عموم مردم، نيازمند خودمراقبتي

  • چهارشنبه 3 ارديبهشت: خانواده، خاستگاه خودمراقبتي

  • پنج­شــنبه 4 ارديبهشت: رسانه­ها، مروّجان خودمراقبتي

  • جمـــــــعه 5 ارديبهشت: نهادها و پايگاه­هاي مردمي، كانون­هاي خودمراقبتي

  • شنـــــــبه 6 ارديبهشت: تيم سلامت، مربيان خودمراقبتي

  • يك­شنـــبه 7 ارديبهشت: سياستگذاران و مديران اجرايي، حاميان خودمراقبتي

  ***

موضوع روز جهاني بهداشت:

 small bite, big threat

موجودات كوچك؛ تهديد بزرگ