پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

شرفی کارشناس واحد بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفت:پیرو گزارش 7 مورد  بیماری مشمشه  ( 5 اسب ، یک الاغ و یک قاطر ) در روستای صحرارود و باشگاه سوارکاری در جاده دستجه - صحرارود ضمن بررسی موضوع با هما هنگی اداره دامپزشکی اقداماتی به شرح زیر انجام گرفت.

1-گزار ش به مركز مديريت بيماريها
2-هماهنگي با اداره  دامپزشكي  جهت معاینه سایر حیوانات و بررسی منبع عفونت
3-معدوم نمودن حيوانات و دفن بهداشتي حیوانات توسط دامپزشكي در تاریخ 24/12/92
4-شروع پروفيلاكسي جهت موارد تماس حيوانات
5-هماهنگي با سازمان دامپزشكي شهرستان به منظور يافتن موارد جديد
6-آموزش صاحبان تك سمي ها و صاحبان باشگاه سواركاري
شرفی در ادامه اشاره داشت:مشمشه (Glanders )  از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که به شدت کشنده بوده و ازاهمیت بالایی در جمعیت تک سمیها بویژه اسب برخوردار است . عامل بیماری باکتری است و بیشتز تک سمی ها را مبتلا می سازد .
شرفی در پایان در ارتباط با راههای انتقال این بیماری به انسان گفت: ترشحات بینی و تراوشات آمالی جراحات پوستی می توانند حاوی مقادیر زیادی باکتری باشند و به راحتی از طریق تماس نزدیک ، استنشاقی ، بلع مواد آلوده (ئ غذا ، آب مشترک یا به صورت غیر مستقیم به وسیله اسب آلوده صورت می گیرد .
عمده تردین راه انتقال بیماری در تک سمی ها از طریق غشاهای مخاطی دهان ، بینی ، استنشاقی ، آب و غذای آلوده است .