پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

عزیزی کارشناس واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی گفت : با توجه به سوانح وحوادث وامار های بالای ارایه شده در این خصوص  در جهت کاهش خطر بلایامی بایستی  مطالب زیربه اطلاع همشهریان رسانده شود.  چهارشنبه سوری یکی از سنتهای قدیمی ما ایرانیان است که در زمانهای گذشته در حد یک آتش بازی مختصر در نقاط از پیش تعیین شده ودر یک ساعت معین اجرا می گردیدو هدف نهایی آن پاک سازی محیط زندگی و برطرف نمودن کدورتها ی ما بین اقوام بود تا با به هنگام فرا رسیدن عید نوروز با دلی پاک و به دور از هرگونه کینه توزی و خصومت شروع سال جدید را جشن بگیرند.
متاسفانه در سال های اخیر مراسم سنتی و زیبای این شب رنگ دیگری به خود گرفته و تبدیل به بازیهای خطرناک با مواد منفجره و محترقه گردیده است.آتش زدن بوته های خشک و پریدن از روی آتش به تجمع جوانان در خیابانها،آتشزدن فشفشه ،پرتاب سیگارت و ترقه تبدیل شده است .که می تواند خطرات متعددرا برای بسیاری از هموطنان عزیزمان بدنبال داشته باشد.هر سال مواد محترقه ای وارد بازار می شوند که قدرت انفجار آنها بیشتر از قبل بوده ودر بسیاری از مواقع جهت افزایش قدرت انفجار در داخل آنها از خرده شیشه استفاده می شود که در زمان انفجار علاوه بر تولید صداهای بسیار گوشخراش و آزار دهنده ،آسیب های جدی به چشم و سایر نقاط بدن وارد میکنند.ایشان در پایان اشاره داشتند این واحد جهت بالا بردن اگاهی مردم اقدام به نصب بنرهای هشدار دهنده در سطح شهرستان نموده است.