پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اولین جلسه هفته سلامت 93 در سالن مرکز بهداشت برگزار گردید . در این جلسه معاون بهداشتی و مسئولین واحدهای ستادی و روابط عمومی دانشگاه حضور داشتند . آقای دکتر پزشکی ضمن گرامی داشت ایام فاطمه زهرا ( س ) گفتند : شعار این هفته  یک عمر سلامت با(( خود مراقبتی)) می باشد .ایشان تأکید نمودند برنامه های این هفته می بایست حول این شعار انجام گردد . دکتر علیزاده معاون فنی ضمن تشریح روزهای این هفته و برنامه های اجرایی در سطح شهرستان مطالبی را به استماع مسئولین واحدها رساندند .
در پایان کارشاسان برنامه های پیشنهادی خود راکه در این هفته قابلیت اجرایی دارد  ارائه نمودند . راستباف مسول واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی گفت:در راستای برنامه های هفته سلامت این واحد اقدام به برگزاری جلسه برای مسولین وکارشناسان مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی نمود.راستباف درادامه اشاره داشت :شرکت کنندگان در این جلسه با برنامه هایی که می بایستی در این  هفته اجرا نمایند اشنا گردیدند.