پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کاری معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه در  استقبال از مهمانان نوروزی گفت :این مرکز همگام با دیگر اعضائ ستاد استقبال شهرستان در اولین روز سال 93در ابتدای ورودی شهرستان مستقر واز مهمانان نوروزی استقبال نمودند .کاری در ادامه اشاره داشت در این مراسم بااهدائ هدیه و توزیع پمفلتهای اموزشی که مرتبط با این ایام می باشد مراسم استقبال انجام گرفت.