پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به نقل از ستاد اجرايي پزشك خانواده معاونت بهداشتي در ايام تعطيلات نوروز نيز از مطب پزشكان خانواده بازديد به عمل آمد در این بازدیدهانحوه ارائه خدمات به مراجعان مورد بررسي قرار گرفت و در مواردي نيز جهت رضايت و رفاه بيشتر حال مراجعين توضيحاتي به همكاران تيم سلامت ارائه گرديد.