پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس اکبرپور مسول مرکز بهداشتی درمانی وتسهیلات زایمانی زاهد شهرگفت:درایام نوروز واحدهای پزشکی،دندان پزشکی،ازمایشگاه به همشهریان و مسافرین نوروزی ارایه خدمت نمودند.اکبرپور درادامه اشاره داشت:در این ایام تعداد 2588 نفر ویزیت 22نفر اعزام به شهرستان 48 بیمار قلبی را احیائ نمودند.