پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

باسمه تعالی

به نقل از مهندس کرمی منش مسئول بهداشت محیط، خانم مهندس یاراحمدی کارشناس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت در مورخه 5 و 6 فروردین به منظور پایش برنامه های بسیج سلامت نوروزی به فسا مراجعه و ضمن بررسی برنامه های اجرا شده در واحد بهداشت محیط از محل امامزاده اسماعیل و بیمارستان ولیعصر (عج) نیز بازدید نمود.