پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اولين جلسه سرگروه هاي حلقه صالحينمعاونت بهداشتی با حضور معاون فنی ، مسئول بازرسی حلقه ها در شهرستان ، بسیج جامعه پزشکی ، بسیج ادارات و سرگروه ها در سالن مرکز بهداشت برگزار گردید .
اصلاحی مسئول پایگاه مقاومت امام صادق (ع) ضمن تقدیر و تشکر از سرگروه های حلقه های صالحین که در سال 92 جلسات را تشکیل داده اند از آنها درخواست نمودند در سال 93 حداقل هر یکماه یکبار جلسات را تشکیل دهند . آقای کوهی مسئول بازرسی حلقه های صالحین در خصوص فریضه فراموش شده ( امر به معروف و نهی از منکر ) و شعار امسال که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است ( اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ) شرکت کنندگان را توجیه نمودند . در پایان نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شنیده شد و این موضوع به بحث و تبادل نظر گذاشته شد ./ک