پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دوشنبه

1/2/1393

ارسال پیامک به عموم مردم شهرستان در رابطه با هفته سلامت

زنگ سلامت در دبیرستان ارغوانی ، افتتاح 2 ایستگاه سلامت و ایستگاه ایمنی

توزیع 70 عدد پوستر و 30 عدد جزوه آموزشی و توزیع 150 عدد پوستر رهبری و ریاست جمهوری ارسالی از وزارتخانه ، توزیع پوستر سؤال سلامت رئیس جمهور  ،توزیع پوستر رهبری و رئیس جمهور ارسالی از وزارت 150 عدد ،300  عدد  پوسترتوزیع سلامت برای مردم

سه شنبه

2/2/1393

کلنگ زنی مرکز بهداشتی درمانی کوشکقاضی و افتتاح  مرکزMMT

سخنرانی و توزیع جزوات به عموم مردم ، نصب پارچه و بنر

توزیع 70 عدد پوستر و 30 عدد جزوه آموزشی و توزیع 150 عدد پوستر رهبری و ریاست جمهوری ارسالی از وزارتخانه ، توزیع پوستر سؤال سلامت رئیس جمهور  ،توزیع پوستر رهبری و رئیس جمهور ارسالی از وزارت 150 عدد  

چهارشنبه

3/2/1393

بازدید از مراکز بهداشتی درمانی به منظور آشنایی دانشجویان با فعالیت های بهداشتی

توزیع 70 عدد پوستر و 30 عدد جزوه آموزشی و توزیع 150 عدد پوستر رهبری و ریاست جمهوری ارسالی از وزارتخانه ، توزیع پوستر سؤال سلامت رئیس جمهور  ،توزیع پوستر رهبری و رئیس جمهور ارسالی از وزارت 150 عدد 

پنجشنبه

4/2/1393

گلباران قبور مطهر شهداء توزیع 70 عدد پوستر و 30 عدد جزوه آموزشی و توزیع 150 عدد پوستر رهبری و ریاست جمهوری ارسالی از وزارتخانه ، توزیع پوستر سؤال سلامت رئیس جمهور  ،توزیع پوستر رهبری و رئیس جمهور ارسالی از وزارت 150 عدد 

جمعه

5/2/1393

سخنرانی امام جمعه فسا ، ششده ، نوبندگان و میان به مناسبت هفته سلامت در خطبه های نماز جمعه ،توزیع 70 عدد پوستر و 30 عدد جزوه آموزشی و توزیع 150 عدد پوستر رهبری و ریاست جمهوری ارسالی از وزارتخانه ، توزیع پوستر سؤال سلامت رئیس جمهور  ،توزیع پوستر رهبری و رئیس جمهور ارسالی از وزارت 150 عدد 

برپایی ایستگاه سلامت در مصلی نماز جمعه ، پیاده روی عمومی خانواده

شنبه

6/2/1393

عیادت از بیماران ، توزیع 70 عدد پوستر و 30 عدد جزوه آموزشی و توزیع 150 عدد پوستر رهبری و ریاست جمهوری ارسالی از وزارتخانه ، توزیع پوستر سؤال سلامت رئیس جمهور  ،توزیع پوستر رهبری و رئیس جمهور ارسالی از وزارت 150 عدد

یکشنبه

7/2/1393

برپایی جشنواره تغذیه سالم در مدرسه استثنایی

برگزاری همایش با مسئولین ادارات در رابطه با مدیریت خود

توزیع 70 عدد پوستر و 30 عدد جزوه آموزشی و توزیع 150 عدد پوستر رهبری و ریاست جمهوری ارسالی از وزارتخانه ، توزیع پوستر سؤال سلامت رئیس جمهور  ،توزیع پوستر رهبری و رئیس جمهور ارسالی از وزارت 150 عدد