پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اینک در روز 30 فروردین که بیاد دانشمند فرزانه اسماعیل جرجانی روزجامعه آزمایشگاهیان ایران (روز آزمایشگاه)نامگذاری شده است اندیشه والایتان و حضور سبزتان ، قرین پویایی و دستان شفا بخشتان سرشار از عطر عاطفه و جان پرطراوتتان سر ریز از عشق و امید.

 

تنت   به   ناز   طبیبان  نیازمند  مباد          وجود   نازکت   آزرده    گزند    مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست        به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد