پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

تشکر مسئول واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه گفت :

دانش آموزان نقش عمده ای را برای توسعه و ساخت آینده جامعه ایرانی ، در فضایی متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی و با تأکید بر مردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها دارا هستند .

همچنین ساختار مدارس که محل تجمع و مکان مهمی برای رشد و نمو نوجوانان و جوانان است باید به گونه ای باشد تا مکانی برای پرورش مهات های آکادمیک و حرفه ای باشد .

ایشان در ادامه اشاره داشت : در این راستا واحد بهداشت مدارس حوزه معاونت بهداشتی با الکترونیکی نمودن پرونده سلامت مدارس و تشکیل کمیته دانشگاهی سلامت جوانان و مدارس و معاینات دانش آموزان گام مؤثری در این زمینه برداشته است ./ک