پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

طبق هماهنگی های به عمل آمده با اداره آموزش و پرورش و به مناسبت هفته سلامت در راستای اطلاع رسانی در خصوص بیماری سرطان سینه و پروستات جهت کلیه کادر آموزش و پرورش سمینار آموزشی برگزار شد .
طبق گزارش کارشناس غیر واگیر خانم فهیمه راستباف و با توجه به روند افزایش بروز سرطان در کشور به خصوص سرطان سینه در زنان و سرطان پروستات در مردان در کشور ، استان فارس و شهرستاان فسا و نیاز به اطلاع رسانی در خصوص عوامل خطر سرطان ها از جمله سرطان سینه و سرطان پروستات ، خودآزمایی سینه ، غربالگری به موقع پروستات ، نحوه تغذیه ، اصلاح شیوه زندگی و ... مطالبی توسط کارسناسان مبارزه با بیماری ها و کارشناس آموزش سلامت در اداره آموزش و پرورش ارائه گردید .
در این همایش تعداد 2000 نفر از کادر آموزش و پرورش شامل معلمان ، مدیران ، دبیران ، مشاوران و خدمتگزاران حضور داشتند که با استقبال گسترده همراه شد . همچنین آموزش و پرورش منطقه شیبکوه نیز تقاضای برگزاری این جلسه نمودند ./ک