پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

نواختن زنگ سلامت و افتتاح نمایشگاه هفته سلامت
در اولین روز از هفته سلامت زنگ سلامت در مدرسه حاج ارغوانی فسا توسط امام جمعه به صدا در آمد . در این مراسم معاون فرمانداری ، آموزش و پرورش ، هیئت رئیسه دانشگاه و جمعی از کارشناسان دانشگاه و معاونت بهداشتی حضور داشتند .  آقای دکتر طهماسبی امام جمعه ، آقای دکتر پزشکی معاون بهداشتی و آقای رضا زاده معاون آموزش و پرورش در مراسم زنگ سلامت ایراد سخنرانی نمودند . در ادامه نمایشگاه هفته سلامت و مرکز مشاوره و ترک اعتیاد افتتاح گردید ./ک