پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به نقل از مهندس کرمی منش کارشناس مسئول بهداشت محیط در هفته ای که گذشت دو  مورد تعطیلی محل کسب ، یک واحد کارگاه قنادی و یک آشپزخانه بیرون بر به دلیل عدم رعایت مقررات بهداشتی تعطیل گردید.