پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در پنجمین روز از هفته سلامت پیاده روی بزرگ خانواده با حضور مردم شهرتسان فسا و با هماهنگی اداره جوانان و مدارس برگزار گردید . این برنامه به منظور ترویج فرهنگ ورزش  که یکی از راه های خود مراقبتی می باشد انجام گرفت . در پایان این برنامه دکتر علیزاده معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه  ایراد سخنرانی نمودند . ایشان در بخشی از سخنان خود به مراقبت جهت سلامتی و پیشگیری از بیماری ، مراقبت از بیمار به منظور جلوگیری از ناتوانی و مراقبت بیماران ناتوان اشاره نمودند . ضمناً به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایایی اعطاء گردید ./ک