پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در روز شنبه ششمین روز از هفته سلامت که به نام تیم سلامت مربیان خود مراقبتی نامیده شده است عیادت از بیماران انجام گردید . در این برنامه هیأت رئیسه دانشگاه و جمعی از مدیران بیمارستان ولی عصر(عج) ، معاونت درمان و معاونت بهداشتی حضور داشتند ./ک