پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سيگار/قليان

مطالبی در مورد سیگار و قلیان  اسماعیلی کارشناس اموزش سلامت

آيا مي دانيد:

 

10 درصد افراد كشورمان روزانه سيگار مي كشند ( متوسط 10 نخ روزانه به مدت 14 سال).

يعني در كشورمان، 5ميليون و 300 هزار نفر سيگاري داريم و سيگار موجب 11000 مرگ در

سال است.

 

شما در برابر سلامت خود، خانواده و جامعه چه مسووليتي داريد؟

با رعايت اين توصيه ها از سلامت خود و اعضاي خانواده تان،

مراقبت كنيد:

 

كسب مهارت هاي زندگي، شركت در فعاليت هاي اجتماعي و انجام فعاليت هاي جايگزين

مثل ورزش مهم ترين راه هاي پيشگيري از استعمال دخانيات در نوجوانان وجوانان است.

چند توصيه براي والدين:

 

ا لگوى مناسبى براى فرزندان خود باشيد و هرگز بر خلاف گفته خود عمل نكنيد.

 

ف ضايى ايجاد كنيد كه فرزندانتان در آن احساس آرامش كنند.

 

ب ه صحبت هاى فرزندانتان خوب گوش كنيد. با لبخند، تكان دادن سر و استفاده از

جملات مثبت نظير"چقدر جالب"،" من اين را نمي دانستم " و ... آنها را به گفتن

بيشتر تشويق كنيد.

 

ا ز فرزندانتان انتظار نداشته باشيد آرزوهاى برآورده نشده شما را محقق كنند.

 

ا ز قبل، خود را براى پاسخ گويى به سؤالات كنجكاوانة فرزندانتان آماده كنيد.

 

ممكن است روزى از شما بپرسند كه آيا تاكنون سيگار مصرف كرده ايد؟ اين

فرصت خوبى است كه علت عدم مصرف خود را به زبان فرزندتان به آنها منتقل

كنيد يا اگر احيان ا قبلا مصرف كرده ايد علت گرايش خود را به سيگار و سپس كنا ر

گذاشتن آن را به ايشان بگوييد و اينكه حالا چرا مي خواهيد ايشان اشتباه شما را

تكرار نكنند . به ياد داشته باشيد كه نبايد مسائل را بي ش از اندازه تشريح كنيد تا مبادا

كنجكاوى آنها برانگيخته شود.

 

ب ا تقويت قدرت اعتماد به نفس، تصميم گيرى و از بين بردن افسردگى و كمرويى

فرزندان، آنها را در برابر شرايط آسيب زا مقاوم سازيد.

 

راه مقاومت و پايدارى در برابر فشار همسالان را در خصوص مصرف سيگار به

فرزندانتان بياموزيد تا از نه گفتن به آنها نهراسند.

 

موانع را برداريد. به فرزندانتان انگيزه بدهيد و از آنها حمايت كنيد.

 

وقت بيشترى را با فرزندانتان صرف كنيد . با آنان به رستوران، پارك، كوه، سينما و ...

برويد . به اتفاق آنان به موسيقى گوش دهيد و از همه مهم تر به آنان ابراز عشق كنيد

و بگوييد كه دوستشان داريد.

 

سعى كنيد حتى آهنگ صدايتان ملايم و دوستانه باشد.

 

مواضع خود را برابر سيگار، مواد و الكل مشخص كنيد و صريحاً آن را به زبان

بياوريد.

 

عقايد خود را به زور به آنها تحميل نكنيد.

 

ق وانين مناسب و سازندة مشخصى را در خانواده وضع و نظم لازم را برقرار كنيد و

براى سرپيچى از آن تنبيهات مناسبى در نظر بگيريد و قاطعانه آنها اجرا نماييد.

 

سعى كنيد در ساعات غذا خوردن همة اعضاي خانواده را دور هم جمع كنيد.

 

ف رزندان خود را قبل از رسيدن به سنين بحرانى نسبت به مضرات و عواقب ويرانگر

مصرف سيگار آگاه كنيد.

 

ف رزندانتان را بيش از اندازه و به طور اغراق آميز نترسانيد.

 

ا ز چگونگى دوست يابى و معاشرت فرزندان خود با ديگران آگاه باشيد. با والدين

دوستانشان ارتباط برقرار كنيد. در صورتى كه به منزل دوستشان رفتند حتم ا از

حضور والدين ايشان در منزل مطمئن شويد و به حضور ساير اعضاي خانواده اكتفا

نكنيد.

 

ب ه نحوة خرج كردن پول توسط فرزندانتان اهميت بدهيد.

 

ب راى اوقات فراغت آنان برنامه ريزى كنيد. همواره آنان را به مطالعه، ورزش و

تفريحات سالم ترغيب نماييد و زمينة اين امور را برايشان فراهم كنيد.

 

زمان مناسبى را به گفتگو اختصاص دهيد. چرا كه فرزند شما ارزش نصايح تان را با

ارزش زمانى كه به آن اختصاص داده ايد مي سنجد.

 

راهنمايي هاى خود را از طريق مربيان و دبيرانشان به آنها منتقل كنيد. جوانان باورها

و ارزش هاى خود را دارند. طبيعتاً اگر والدين بهترين نصايح را هم بگويند ممكن

است آنها را نپذيرند. شنيدن نصايح شما از زبان مربيان و دبيرانشان تأثير بيشترى بر

آنها مي گذارد.

 

ب ين فرزندانتان تبعيض قائل نشويد.

 

ت فكر انتقادى را كه از ويژگي هاى دوران بلوغ و نوجوانى است، در فرزندان خود

سركوب نكنيد.

 

آنان را به رعايت اصول مذهبى و انجام فرائض دينى تشويق كنيد.

 

در انجام فعاليت هاى منطقى به فرزندان خود استقلال و آزادى بدهيد.

 

در رفتارهاى خود بيشتر دقت كنيد. ممكن است با تمسخر يك معتاد و يا صحبت

كردن با لحن افراد معتاد پيام نادرستي را به فرزندتان منتقل كنيد.

 

ا گر مي خواهيد مانع پويايى و رشد جسم و روان فرزندانتان نشويد، از انتقاد

غيرسازنده، تمسخر و شرمنده كردن آنان مخصوصاً در مقابل ديگران جداً بپرهيزيد.

 

ف رزندانتان را به خاطر رفتارهاى مثبت آنان تشويق كنيد.

 

در موقعيت هاى بحراني، فشارها و تنش هاى روحي، راهنما و همراه فرزندان خود

باشيد.

 

هرگز فضاى خانه را متشنج نكنيد و از مشاجره و بحث هاى بيهوده بپرهيزيد.

 

مسئوليت و تكليفى به فرزندان خود بدهيد كه با توان آنان متناسب باشد.

 

در روابط خود با فرزندان تان همواره صادق و مهربان باشيد.

 

همواره در نظر داشته باشيد كه خانواده ها در زمينة پيشگيرى از استعمال دخانيات،

نقش بسيار مؤثرترى بر عهده دارند.

ب ه منظور پيشگيري از سيگاري شدن فرزندان، قدرت نه گفتن را در آنان تقويت o

 

كنيد. به آنها بگوييد براي آن كه بگوئيد" نه" به روش زير عمل كنيد:

زمان مناسبي را براي " نه " گفتن انتخاب كنيد. o

 

ت ا جاي ممكن از آشنايي و نزديك شدن به افراد نامناسب خودداري كنيد تا o

 

مجبور نباشيد در موقعيت هاي سخت بعدي خود را تحت فشار پيشنهادهاي نابود

كننده، احساس كنيد.

مهم ترين " نه " را به خود بگوييد . بارها و بارها با خود بگوييد "نه، من با چنين o

 

افرادي دوستي نخواهم كرد" يا " نه، من هرگز چنين پيشنهادهايي را نمي

پذيرم".

ا گر چيزي به شما پيشنهاد شد كه نمي خواهيد آن را بپذيريد، خيلي محكم o

 

بايستيد و با بيشترين توان خود يك جمله كوتاه بگوييد و بلافاصله محل را ترك

كنيد.

ب عد از گفتن "نه"، بايد ارتباط خود را با افراد نامناسب به طور كامل قطع كنيد. o

 

خود را در معرض وسوسه هاي بعدي اين افراد قرار ندهيد. o

 

ت صاوير مثبتي از خود و آيندة خود در ذهن داشته باشيد كه بتوانيد در زمان o

 

هجوم وسوسه ها با استفاده از اين تصاوير، دوباره به خودتان بگوييد نه من

آيندة خود را نابود نخواهم كرد".