پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در مورخ 7/2/93 و به مناسبت هفته سلامت نمايشگاه تغذيه سالم در مركز دوگان برگزار و آموزش هايي در زمينه تغذيه سالم و تندرستي ارائه گرديد . در پايان به 5 نفر از افراد برگزيده جوايزي اهدا گرديد .