پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سمينار آموزشي سرطان پروستات جهت فرهنگيان منطقه شيبكوه
طبق هماهنگي هايب عمل آمده با اداره آموزش و پرورش زاهد شهر در راستاي اطلاع رساني در خصوص بيماري سرطان پروستات جهت كليه كادر آموزش و پرورش سمينار آموزشي برگزار شد . طبق گزارش آقاي حسين محمدي فر كارشناس برنامه سرطان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي فسا با توجه به روند افزايش بروز سرطان پروستات در كشور ، استان فارس و شهرستان فسا نياز به اطلاع رساني در خصوص عوامل خطر سرطان ها  از جمله سرطان پروستات ، مطالبي توسط كارشناسان مبارزه با بيماريها ارائه گرديد و در پايان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و به سوالات فرهنگيان پاسخ داده شد . در اين همايش تعداد 150 نفر از كادر آموزش و پرورش منطقه شيبكوه حضور داشته كه با استقبال گسترده همراه شد