پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اولین جلسه هماهنگی هفته بدون دخانیات، با محوریت شعار افزایش مالیات بر دخانیات  برای کاهش مرگ و بیماری با حضور معاون محترم بهداشتی و مسئولین واحدها در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد . در این جلسه راهکارها و برنامه ها جهت اجرا در هفته بدون دخانیات بررسی شد و برنامه ریزی های لازم به عمل آمد .
خاطر نشان می شود  از 4 تا 10 خرداد به عنوان هفته بدون دخانیات نامگذاری شده است  و هر ساله برنامه های  کاهش مصرف دخانیات با قوت بیشتری به اجرا در می آید.