پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به مناسبت روز جهانی فشار خون بالا، واحد بیماریهای غیرواگیر با همکاری پرسنل پایگاه شماره 6 شهری ، اقدام به اندازه گیری وزن ، فشار خون و محاسبه نمایه توده بدنی کلیه پرسنل حوزه معاونت بهداشتی نمود . خانم راستباف مسئول واحد بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی، در خصوص این برنامه اظهار  داشتند : طبق مطالعه اخیر بار جهانی بیماریها ، فشار خون بالا خطر مهم مرگ و ناتوانی در دنیاست و یکی از موانع مهم در کنترل فشار خون بالا ، عدم اطلاع مردم از بالا بودن میزان فشار  خون خودشان است .