پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

حسین محمدی فر کارشناس مبارزه با بیماریهاغیر واگیر، در خصوص ارتباط بین سرطان ریه و مصرف سیگار اظهار داشتند :
سرطان ریه، مهمترین علت مرگ از سرطان و شایعترین سرطان در سراسر جهان است . همچنین هفتمین سرطان شایع در مردان کشور ایران در سال 1388 بوده است . در استان فارس نیز هفتمین سرطان شایع در بین مردان است .
تنها 7/15% مبتلایان به سرطان ریه پس از تشخیص ، 5 سال زنده می مانند .
سیگار کشیدن ، قوی ترین عامل خطر سرطان ریه است . رابطه سیگار کشیدن و سرطان ریه یکی از روابطی است که به طور گسترده بررسی شده و در اپیدمیولوژی بیماری های مزمن رابطه کاملاًَ شناخته شده ای است .
افرادی که به طور دائم سیگار مصرف می کنند در مقایسه با افرادی که مصرف نامنظم سیگار دارند 20% بیشتر در معرض ابتلاء به سرطان ریه می باشند .
خطر سرطان ریه با افزایش مدت مصرف و تعداد سیگار مصرف شده در روز افزایش می یابد . با ترک سیگار در هر سنی احتمال ابتلاء به سرطان ریه کاهش می یابد .
آزبستوز و سیگار کشیدن هر دو علل مستقل سرطان ریه هستند ، ولی به صورت ترکیب به طور همیار عمل می کنند به طوری که خطر سرطان ریه را به طور تصاعدی افزایش می دهند . سیگار کشیدن می تواند خطر سرطان ریه همراه با مواجهه با آزبستوز را افزایش دهد .
پیشگیری اولیه، از طریق کاهش مصرف دخانیات اثر فوق العاده ای بر کاهش مرگ از سرطان ریه دارد . ترک سیگار نیز به شدت خطر سرطان ریه را کم می کند .