پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ دکترعلیرضا عسکری رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا در همایش پزشک خانواده شهری گفت : امید این است که با اجرای طرح پزشک خانواده و برنامه تحول نظام سلامت طبق فرمایش مقام معظم رهبری به جایی برسیم که مردم جز رنج بیماری ، رنج دیگری نداشته باشند.این طرح باید از درمان محوری به سلامت محوری ارتقاء یابد.
وی بیان داشت : دانشگاه علوم پزشکی فسا به خوبی در اجرای طرح پزشک خانواده توانسته است پاسخگوی نیاز مردم ، بیماران ، پزشکان و متخصصان باشد.یقینا با اجرای طرح محدودیتهایی برای مردم ایجاد خواهد شد که موجب نارضایتی می گردد و وظیفه مدیران نظام سلامت شناسایی این مشکلات و تلاش در جهت برطرف نمودن آنها می باشدکه نیاز به اصلاح در فرهنگ و رفتار مردم و اصلاح رفتارهای پزشکان عمومی و متخصص و پاراکلینیک می باشد.زیرا این طرح به دنبال تغییر در فرهنگ سلامت مردم در مراجعه به پزشک و درمان بیماریها می باشد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا تعامل خوب با بیمه ها را از مزایای طرح پزشک خانواده بر شمرد و افزود : دانشگاههای علوم پزشکی استان فارس و سازمان های بیمه گر به خوبی توانسته است این رابطه و تعامل را به خوبی اجرا نماید.
دکترعسکری با اشاره به برنامه تحول نظام سلامت گفت : این طرح که تا دیروز برای ما یک آرزو بود اکنون به آبروی نظام سلامت تبدیل شده است.
در ادامه دکتر بابک پزشکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا به ارائه گزارش عملکرد اجرایی طرح پزشک خانواده طی دو سال اخیر در دانشگاه علوم پزشکی و ذکر مواردی از مزایا و چالش های این طرح پرداخت .
شایان ذکر است در این همایش دکترمحمدهادی ایمانیه و دکتر مقدمی رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز،مدیر کل بیمه سلامت استان فارس بهمراه کارشناسان ، روسای محترم دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش ، پزشکان عمومی و متخصص شهرستان فسا ، هیات رییسه ،مدیران و کارکنان ستادی واعضای ستاد اجرایی پزشک خانواده شهرستان فسا حضور داشتند.