پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

قابل توجه پزشكان محترم خانواده : صورتجلسه 128 مورخ 21/9/92 .
در صورتي كه پزشكان خانواده بخواهند جمعيت خود را به حداقل برسانند مي بايست ابتدا از ستاد اجرايي استان، استعلام ومجوز گرفته شود.

درخصوص بيماران صعب العلاج روانپزشكي مي بايست متخصص مربوطه مدارك مستند و گواهي بيماري صعب العلاج را جهت ممهور نمودن دفترچه بيمه به مهر بيماري صعب العلاج به پزشك خانواده ارائه نمايد