پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

جلسه هماهنگی پزشک خانواده شهری با حضور پزشکان خانواده و معاون بهداشت دانشگاه و اعضاء ستاد اجرایی پزشک خانواده برگزار شد ، در این جلسه آقای دکتر فرجام معاون بهداشت دانشگاه، بیان کردند : پزشک خانواده در فسا بعنوان پایلوت جهانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و علاوه بر موفقیت دانشگاه علوم پزشکی فسا در این زمینه ، چالشهایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و برطرف شود .

در این جلسه ، پزشکان خانواده شهری سوالات و پیشنهاد های خود را مطرح کردند و آقای دکتر فرجام ، خانم دکتر علیزاده و خانم دکتر فرهمند پور به این سوالات پاسخ دادند .