پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هماهنگی هفته سلامت در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد. دراین جلسه که مسئولین و نمایندگانی از ادارات دامپزشکی ، جهاد کشاورزی ، صنعت ، معدن و تجارت ، فرمانداری ویژه فسا و معاونت غذا و دارو و معاونت دانشجویی و فرهنگی و واحد های ستادی معاونت بهداشت حضور داشتند برنامه های هفته سلامت و اهداف آن مورد بررسی قرار گرفت و هر کدام از ادارات و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص برگزاری برنامه های هفته سلامت ارائه نمودند .در این جلسه دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت دانشگاه ضمن تبیین راهکارهای هماهنگی بین بخشی ، اظهار داشتند : همکاریهایی که در این هفته بین ادارات مختلف و دانشگاه علوم پزشکی شکل می گیرد باید در طول سال 94 ادامه یابد تا مسایل بهداشتی شهرستان با سرعت بیشتری حل شود .