پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر خسرو صادق نیت ، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با صدور لوح تقدیر از مهندس منوچهر جوکاران ، مسئول فوریتهای سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی فسا بخاطر مستند سازی و تهیه گزارشهای خبری و تولید کلیپ از برنامه های مانور کشوری قدردانی کرد. مهندس جوکاران در این خصوص گفت : فوریتهای سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی فسا درمانورهای مرکز سلامت وزارت بهداشت شرکت فعال داشته است و در هر چهار مانور کشوری که در شیراز ، زاهدان ، کردستان و هرمزگان برگزار گردید ضمن حضور موثر، به مستند سازی و تهیه خبر اقدام نموده است.