پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی سه روزه با موضوع آموزش و نحوه ی تنظیم فرمهای حادثه ناشی از کار در راستای SDH (عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ) ، نحوه کار با سامانه سلامت بهداشت حرفه ای و بازدید کارگاه های تک واحدی در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد. در این کارگاه سه روزه ، بهورزان خانه های بهداشت ، کاردانهای بهداشتی و مامایی و پرستاران ، آموزشهای مذکور را فرا گرفتند .