پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در راستای آموزش و اطلاع رسانی  و تربیت مربی در قالب طرح  shep( مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاع سلامت ) در خصوص بیماری دیابت ، در تاریخ 12/03/1393 جلسه ی آموزشی با همین عنوان با حضور رابطان سلامت ادارات  شهرستان فسا  در سالن اجتماعات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید و رابطین با نحوه آموزش دادن عوامل خطر ،راههای پیشگیری و درمان بیماری دیابت آشنا شدند و مقرر گردید هر رابط در ادار ه محل خدمت خود کلاسهای آموزشی در خصوص پیشگیری از بیماری دیابت  برگزار  نماید.