پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم رازقی، مسئول برنامه جذب مشارکتهای مردمی در این خصوص گفت: کارگاه کمک های اولیه و امداد رسانی در بلایا با آموزش فوریتهای  پزشکی (ازجمله ، خونریزیها ، شکستگیها ، مسمومیت و احیای قلبی تنفسی) با هدف ایجاد گروههای امداد رسان 5 نفره ،در کلیه مراکز و پایگاه های شهری و روستایی طی 5 دوره برگزار می شود.این کارگاه آموزشی با همکاری و هماهنگی اورژانس و فوریتهای پزشکی شهرستان برای آموزش 50 نفر از مربیان و داوطلبان سلامت برگزار گردید.