پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه توجیهی و آموزشی ویژه متصدیان قنادیهای شهرستان فسا ، با عنوان (( بهداشت در ماه رمضان )) در سالن معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد. مهندس کرمی منش، مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : در این جلسه آموزش هایی در خصوص رعایت بهداشت فردی ، بهداشت لوازم وابزار کار و نحوه استفاده مطلوب از روغنها و رنگهای خوراکی ، توسط خانم مهندس جانی زاده به فراگیران ارائه شد و سپس متصدیان ملزم به رعایت موارد مذکور و عدم توزیع زولبیا و بامیه در خواربار فروشی ها ودیگر اماکن موجود در سطح شهر و روستا شدند . مهندس کرمی منش ابراز داشت: در صورت مشاهده تخلف قنادی ها از مقررات بهداشتی  ، با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد.