پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اولین جلسه کمیته کاهش تصدی گری معاونت بهداشتی در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار گردید، در این جلسه در خصوص واگذاری آزمایشگاه های مراکز روستایی به بخش خصوصی بحث و تبادل نظر شد .