پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه سند ملی تغذیه و امنیت غذایی با حضور معاون فنی معاونت بهداشتی ، کارشناس مسئول تغذیه و نمایندگانی ازاداره جهاد کشاورزی ، اداره تعاون ، معاونت غذا و دارو و اداره دامپزشکی در معاونت بهداشتی برگزار شد .در این جلسه مباحثی چون تدوین برنامه عملیاتی با توجه به اهداف راهبردی سند و چالشهای پیش روی اجرای سند ملی تغذیه و امنیت غذایی مطرح گردید و راهکارهای مختلف بررسی شد.