پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس مجتبی کرمیمنش ، مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص این تعطیلی گفت: این کارگاه قنادی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و عدم عمل به تعهدی که قبل از ماه رمضان از قنادان شهرستان فسا گرفته شده بود ، با رعایت روند قانونی ، تعطیل گردید.