پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سومین جلسه کمیته کاهش تصدی گری و واگذاری خدمات سلامت ، به بخش غیر دولتی با حضور اعضاء کمیته، در تاریخ 23/4/93 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار گردید . در این جلسه در خصوص خدمات قابل واگذاری طی دوره پنج ساله و تکمیل فرمهای مربوطه ، بحث و تبادل نظر شد .